Аналіз автоматизованого будівництва багато поверхових житлових громадських будинків і споруд в Японії

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі використаних наукових джерел японських дослідників і будівельників зроблена спроба проаналізувати і визначити позитивні напрямки роз витку нового напрямку у будівництві технології автоматизованого зведення багатоповерхових будинків.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, аналіз, автоматизація у будівництві, робот, автоматичні системи, дистанційно-керовані системи, запрограмовані системи, роботи автономні з сенсорними датчиками, analysis, construction automation, robot, automatic systems, remotely controlled systems, programmed systems, autonomous robots with touch sensors
Бібліографічний опис
Черненко К. В. Аналіз автоматизованого будівництва багато-поверхових житлових громадських будинків і споруд в Японії / К. В. Черненко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 662 - 671. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання