Приведений опір теплопередачі верху віконного перерізу цегляної стіни з зовнішньою теплоізоляцією

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В цегляних стінах найбільш вразливим з точки зору додаткових тепловитрат є верхній вузол перерізу віконного отвору. За рахунок розташування в ньому залізобетонних перемичок, зовнішня з яких утворює чверть, знижується значення приведеного опору теплопередачі. З метою покращення теплозахисних властивостей вказаного стику було запропоновано енергозберігаюче конструктивне рішення, яке передбачає розташування перемички із переміщенням догори. У простір пропонується розміщувати додатковий шар утеплювача. В дослідженні теоретично на основі чисельного моделювання температурних полів та експериментально доведено збільшення приведеного опору теплопередачі в 1,8 та 2,2 рази для утеплювача відповідно 100 та 150 мм.
Опис
Ключові слова
теплоізоляція, тепловтрати
Бібліографічний опис
Пріщенко А. М. Приведений опір теплопередачі верху віконного перерізу цегляної стіни з зовнішньою теплоізоляцією / А. М. Пріщенко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 231-235. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання