Аналіз напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних циліндричних оболонок, схильних до локального впливу

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудовано два підходи до дослідження напружено-деформованого стану товстих анізотропних циліндричних оболонок. В першому підході для апроксимації шуканих функцій в плані і за товщиною використовуються поліноми. В другому для апроксимації шуканих функцій в плані застосовуються лінійні поліноми, а їх розподіл за товщиною знаходять на основі аналітичного розв’язку відповідної системи диференціальних рівнянь. Проведено аналіз напружено-деформованого стану оболонок в зоні локального навантаження.
Опис
Ключові слова
локальні навантаження, оболонки циліндричні анізотропні, оболонки товсті шаруваті
Бібліографічний опис
Аналіз напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних циліндричних оболонок, схильних до локального впливу / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, С. В. Гнєдаш, С. А. Левківський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 172 - 185. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання