Аналіз напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних циліндричних оболонок, схильних до локального впливу

Ескіз

Дата

2015

Автори

Марчук, О. В.
Рассказов, О. О.
Гнєдаш, С. В.
Левківський, С. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Побудовано два підходи до дослідження напружено-деформованого стану товстих анізотропних циліндричних оболонок. В першому підході для апроксимації шуканих функцій в плані і за товщиною використовуються поліноми. В другому для апроксимації шуканих функцій в плані застосовуються лінійні поліноми, а їх розподіл за товщиною знаходять на основі аналітичного розв’язку відповідної системи диференціальних рівнянь. Проведено аналіз напружено-деформованого стану оболонок в зоні локального навантаження.

Опис

Ключові слова

локальні навантаження, оболонки циліндричні анізотропні, оболонки товсті шаруваті

Бібліографічний опис

Аналіз напружено-деформованого стану товстостінних анізотропних циліндричних оболонок, схильних до локального впливу / О. В. Марчук, О. О. Рассказов, С. В. Гнєдаш, С. А. Левківський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 172 - 185. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced