Пошук образу нового міста: історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті проаналізовано основні положення містобудівної концепції Радянського Союзу, розробленої у повоєнні роки. Визначено місце історизму в теоретичному опрацюванні та реалізації концепції. На прикладах українських міст продемонстровано яким чином ці положення були втілені у реальну містобудівну практику.
Опис
Ключові слова
концепція містобудівна, історизм, проектування
Бібліографічний опис
Лінда С. М. Пошук образу нового міста: історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу. / С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 18-25. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання