Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наведено аналітичне розв'язання задачі нестаціонарного розподілу температури напівобмеженого масиву грунту по глибині при гармонійних коливаннях її на земній поверхні.
Опис
Ключові слова
світлотехніка, електричне освітлення, санітарно-технічне будівництво, СВГ
Бібліографічний опис
Енин П. М. Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ / П. М. Енин, С. Г. Рыбачев // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 36 - 49. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання