Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ

Ескіз

Дата

2006

Автори

Енин, П. М.
Рыбачев, С. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено аналітичне розв'язання задачі нестаціонарного розподілу температури напівобмеженого масиву грунту по глибині при гармонійних коливаннях її на земній поверхні.

Опис

Ключові слова

світлотехніка, електричне освітлення, санітарно-технічне будівництво, СВГ

Бібліографічний опис

Енин П. М. Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ / П. М. Енин, С. Г. Рыбачев // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 36 - 49. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced