Інформатизація навчального процесу у вузах

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається сутність, основні переваги, види забезпечення, компоненти та різновиди засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Особливу увагу приділено напрямкам процесу інформатизації, завданням впровадження ІКТ та шляхам їх вирішення у навчальному процесі підготовки студентів-архітекторів.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, інформатизація, освіта, навчальний процес, ВНЗ
Бібліографічний опис
Левченко О. В. Інформатизація навчального процесу у вузах / О. В. Левченко, А. В. Михайленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 154 - 163. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання