Інформатизація навчального процесу у вузах

Ескіз

Дата

2014

Автори

Левченко, О. В.
Михайленко, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається сутність, основні переваги, види забезпечення, компоненти та різновиди засобів інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Особливу увагу приділено напрямкам процесу інформатизації, завданням впровадження ІКТ та шляхам їх вирішення у навчальному процесі підготовки студентів-архітекторів.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, інформатизація, освіта, навчальний процес, ВНЗ

Бібліографічний опис

Левченко О. В. Інформатизація навчального процесу у вузах / О. В. Левченко, А. В. Михайленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 154 - 163. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset