Дослідження впливу механоактивації бетонних сумішей на структуру заповнювача у валкових машинах

Ескіз

Дата

2011

Автори

Крот, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано складові процесу переробки сумішей у машині барабанно- валкового типу. Підтверджено вплив механоактивації сумішей у машині барабанно- валкового типу на форму, структуру і міцність заповнювача. Запропоновано математичну модель взаємодії часток матеріалу в товстому шарі. Показано можливість одержання за допомогою механоактивації раціонального грануляційного складу.

Опис

Ключові слова

механічна активація, будівельні суміші, грануляційний склад, пресування, механическая активация, строительньїе смеси, гранулометрический состав, прессование, mechanical activation, mixes, grain size, pressing molding

Бібліографічний опис

Крот О. Ю. Дослідження впливу механоактивації бетонних сумішей на структуру заповнювача у валкових машинах / О. Ю. Крот // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 78. – С. 44 - 51. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset