Дослідження впливу механоактивації бетонних сумішей на структуру заповнювача у валкових машинах

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано складові процесу переробки сумішей у машині барабанно- валкового типу. Підтверджено вплив механоактивації сумішей у машині барабанно- валкового типу на форму, структуру і міцність заповнювача. Запропоновано математичну модель взаємодії часток матеріалу в товстому шарі. Показано можливість одержання за допомогою механоактивації раціонального грануляційного складу.
Опис
Ключові слова
механічна активація, будівельні суміші, грануляційний склад, пресування, механическая активация, строительньїе смеси, гранулометрический состав, прессование, mechanical activation, mixes, grain size, pressing molding
Бібліографічний опис
Крот О. Ю. Дослідження впливу механоактивації бетонних сумішей на структуру заповнювача у валкових машинах / О. Ю. Крот // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 78. – С. 44 - 51. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання