Сучасна політика формування будинків для масового будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначений стан сучасних умов в країні для проектування житла масового будівництва та проаналізовані основні аспекти доцільності проектування та будівництва житла середньої поверховості
Опис
Ключові слова
типологія міського житла, средньоповерховий житловий будинок, сучасні економічні вимоги, демографічний склад населення, функціональні зони, містобудівні і об'ємно - просторові чинники
Бібліографічний опис
Карпова Л. В. Сучасна політика формування будинків для масового будівництва / Л. В. Карпова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 384-389. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання