Вплив сил Коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах закріплення

Ескіз
Дата
2015
Автори
Гавриленко, Валерій
Ковальчук, Оксана
Лимарченко, Олег
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу про рух трубопроводу з рідиною, що тече. Досліджуються коливання системи в нелінійному діапазоні збурень. Для різних способів закріплення трубопроводу здійснено аналіз впливу нелінійних механізмів і сил Коріоліса на перерозподіл енергії між формами коливань системи. Показано, що за своїм внеском сили Коріоліса домінують в перерозподілі енергії між формами коливань. Відмічено, що у випадку наявності вільного краю сукупна дія сил Коріоліса і нелінійних механізмів проявляється найбільше.
Опис
Ключові слова
трубопровід з рідиною,, нелінійні коливання системи,, різні способи закріплення трубопроводу,, нелінійні механізми, сили Коріоліса, перерозподіл енергії між формами коливань системи
Бібліографічний опис
Гавриленко В. Вплив сил Коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах закріплення / В. Гавриленко, О. Ковальчук, О. Лимарченко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, - 2015. - №2. - С. 66-71. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання