Вплив сил Коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах закріплення

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гавриленко, Валерій
Ковальчук, Оксана
Лимарченко, Олег

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто задачу про рух трубопроводу з рідиною, що тече. Досліджуються коливання системи в нелінійному діапазоні збурень. Для різних способів закріплення трубопроводу здійснено аналіз впливу нелінійних механізмів і сил Коріоліса на перерозподіл енергії між формами коливань системи. Показано, що за своїм внеском сили Коріоліса домінують в перерозподілі енергії між формами коливань. Відмічено, що у випадку наявності вільного краю сукупна дія сил Коріоліса і нелінійних механізмів проявляється найбільше.

Опис

Ключові слова

трубопровід з рідиною,, нелінійні коливання системи,, різні способи закріплення трубопроводу,, нелінійні механізми, сили Коріоліса, перерозподіл енергії між формами коливань системи

Бібліографічний опис

Гавриленко В. Вплив сил Коріоліса на динаміку трубопроводу з рідиною при різних способах закріплення / В. Гавриленко, О. Ковальчук, О. Лимарченко // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, - 2015. - №2. - С. 66-71. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced