Комбіновані масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним імпульсним навантаженням

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Ландо, Є. О.
Кірічек, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Визначено основні закономірності впливу характеристик плит на коливання комбінованого масивно-плитного фундаменту під дією вертикальних імпульсних навантажень. Встановлено залежності динамічних характеристик: власних частот, амплітуд і згасання коливань від параметрів основ та фундаментів. The vibrations of the combined massive plate foundation un- der the action of the vertical impulsive loading were studied. The soil char-acteristics and footing dimensions dependences on the dynamic behaviors of combined massive plate foundation were set.
Опис
Ключові слова
комбінований масивно-плитний фундамент, імпульсні навантаження, раціональні конструкції, машини з динамічним навантаженням ударної дії, інтенсивність коливань
Бібліографічний опис
Ландо Є. О. Комбіновані масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним імпульсним навантаженням / Є. О. Ландо, Ю. О. Кірічек // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 244 - 251. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання