Фактична міцність матеріалів конструкцій будівель та споруд при їх будівництві та в стадії експлуатації

Ескіз

Дата

2016

Автори

Москаліна, І. М.
Лащенко, Ю. М.
Москаліна, В. І.
Клименко, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

Узагальнено результати та досвід інструментального визначення міцності бетону конструкцій будівель та споруд. The results and experiment of instrumental determination of concrete strength of the structure of buildings and facilities were summarized.

Опис

Ключові слова

бетон, міцність, інструментальні випробування

Бібліографічний опис

Фактична міцність матеріалів конструкцій будівель та споруд при їх будівництві та в стадії експлуатації / І. М. Москаліна, Ю. М. Лащенко, В. І. Москаліна, А. О. Клименко / Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 288 - 295. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced