Принципи, методи і особливості реновації міського середовища в районах масової забудови

Ескіз

Дата

2014

Автори

Соколовська, Ю. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто принципи, методи і особливості реновації в умовах комплексної реконструкції на основі аналізу існуючого стану забудови в Україні і закордоном.

Опис

Ключові слова

кафедра дизайну архітектурного середовища, комплексна реконструкція, реновація, принципи і методи реновації

Бібліографічний опис

Соколовська Ю. С. Принципи, методи і особливості реновації міського середовища в районах масової забудови / Ю. С. Соколовська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 213 - 219. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset