Використання в архітектурі оптичних систем перерозподілу прямого сонячного світла

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрены солнечные системы оптического типа для прямого использования света, состоящие из системы зеркал и световодов. Приведен пример использования такой системы в архитектурном решении частично заглубленного здания с широким планом.
Опис
Ключові слова
системи оптичні, перерозподіл сонячного світла
Бібліографічний опис
Казаков Г. В. Використання в архітектурі оптичних систем перерозподілу прямого сонячного світла / Г. В. Казаков // Енергоефективність в будіництві та архітектурі : наук.-техн. зб./ Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 3. - С. 128-131. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання