Вплив теплофізичних властивостей абразивного армованого круга на його зносостійкість

Ескіз

Дата

2018

Автори

Абрашкевич, Ю.
Мачишин, Г. М.
Човнюк, О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Щорічне споживання абразивних армованих кругів обраховується сотнями мільйонів штук. Круги є складною композицією, яка складається із абразивного зерна, що закріплене в полімерній матриці. В процесі аналітичних досліджень встановлено, що зносостійкість кругів в основному визначається теплофізичними показниками бакелітової зв’язки. Визначення кореляційного зв’язку між зносостійкістю абразивного армованого круга та теплофізичними показниками полімерної матриці дозволить підвищити його зносостійкість та експлуатаційні показники. Визначення температури, що виникає в процесі різання чи зачищення є складною задачею. Її вирішення дозволить змінювати теплофізичні параметри складових круга і, як наслідок, стане можливим керувати тепловими процесами та зносостійкістю абразивних відрізних і зачисних кругів армованих склосіткою. Дослідження проводилися експериментальним шляхом з реєстрацією питомої теплоємності та теплопровідності, що залежать від матриці круга. Визначався вплив армувальної склосітки на теплофізичні показники. Встановлено, що скосітка суттєво не впливає на теплопровідність круга, а також, що між зносостійкістю абразивного армованого круга та коефіцієнтом температуропровідності існує кореляційний зв'язок. Зі збільшенням коефіцієнта температуропровідності на 50% коефіцієнт шліфування збільшується на 20%. Одним із важливих напрямків підвищення зносостійкості абразивних армованих кругів є введення в їх склад модифікаторів, які дозволяють підвищити теплопровідність і одночасно знизити теплоємність інструмента. Це може бути досягнуто шляхом уведення домішок як у зв’язуюче, так і в армуючу склосітку круга, а також шляхом металізації абразивних зерен та застосуванням нових зв’язуючих з підвищеними теплофізичними властивостями.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, абразивний армований круг, армуюча склосітка, теплопровідність, зносостійкість, abrasive reinforced circle, reinforcing glass fiber, thermal conductivity, wear resistance

Бібліографічний опис

Абрашкевич Ю. Вплив теплофізичних властивостей абразивного армованого круга на його зносостійкість / Ю. Абрашкевич, Г. М. Мачишин, О. Човнюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 91. – С. 51-57. – Бібліогр.: 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset