Архетипові формотворчі моделі культових споруд світу

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена аналізу архетипових сенсуальних характеристик, що впливали на композицію культових будівель світу. Виявлено базові композиційні моделі та шляхи формування храмів світу, визначено місце української дерев’яної церкви.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архетип, сенсуальна характеристика, композиційна модель
Бібліографічний опис
Шевцова Г. В. Архетипові формотворчі моделі культових споруд світу / Г. В. Шевцова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 249-254. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання