Визначення ступеня агресивного впливу середовища експлуатації по відношенню до гідроізоляції фундаменту

Ескіз

Дата

2016

Автори

Матченко, П. Т.
Матченко, Т. І.
Шаміс, Л. Б.
Первушова, Л. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

Дана класифікація механізмам деградації гідроізоляції фундаментів, а також правило визначення ступеня агресивності середовища експлуатації по відношенню до гідроізоляції. Here is given the classification of foundation waterproofing degradation mechanisms, and principle of determination of the degree of the environment aggressiveness in relation to waterproofing.

Опис

Ключові слова

класифікація, деградація, ізоляція, фундамент

Бібліографічний опис

Визначення ступеня агресивного впливу середовища експлуатації по відношенню до гідроізоляції фундаменту / П. Т. Матченко, Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 209 - 214. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset