Аналіз методів геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд та зсувних процесів ґрунтових масивів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Яковенко, М. С.
Нестеренко, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано два основні напрямки: моніторинг деформацій інженерних споруд та ґрунтових масивів. Описано традиційні методи моніторингу деформацій інженерних споруд та ґрунтових масивів. Представлено метод моніторингу зсувних процесів – інклінометрія. Створено порівняльну таблицю методів за основними критеріями таким як: спосіб, пристрої, об‘єкт моніторингу, деформації, точність, можливість отримання результатів дистанційно в режимі реального часу, форма подачі результатів геодезичного моніторингу поділяється на числову та графічну. Проведено аналіз переваг та недоліків, можливих поєднання методів з метою підвищення інформативності, точності і універсальності.
Опис
Ключові слова
деформації, інженерні споруди, ґрунтові масиви, зсувні процеси, геодезичний моніторинг деформацій, наземний лазерний сканер, GNSS, інклінометр, автоматизовані геодезичні комплекси, кафедра геоінформатики і фотограмметрії
Бібліографічний опис
Яковенко, М. С. Аналіз методів геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд та зсувних процесів ґрунтових масивів / М. С. Яковенко, О. В. Нестеренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 56. - С. 345 - 363. - Бібліогр. : 26 назв.
Зібрання