Модифікований просторовий скінченний елемент для моделювання тонких неоднорідних оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута методика підвищення універсальності просторового скінченного елемента в задачах нелінійного деформування та стійкості тонких неоднорідних оболонок.
Опис
Ключові слова
неоднорідні оболонки, тривимірна теорія пружності, МСЕ, нелінійне деформування, втрата стійкості
Бібліографічний опис
Соловей М. О. Модифікований просторовий скінченний елемент для моделювання тонких неоднорідних оболонок / М. О. Соловей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 96 – 113. – Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання