Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій

Ескіз

Дата

2021

Автори

Лещенко, Нелля Арсентіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Надано визначення поняттю «реставраційно-реконструктивна трансформація» (РРТ), виділено її чотири ступеня в залежності від активності втручання, і для кожного ступеня – відповідні методи РРТ. На підставі здійсненого узагальнення існуючих проблем, що порушують сталий розвиток історичних міст і мають бути вирішені при реставраційно-реконструктивних трансформаціях в них, було визначено п’ять складових комплексного процесу РРТ їх історичних центрів. Для кожної складової окреслено задачі, які слід вирішувати на виділених чотирьох системних рівнях: містобудівному, об’ємному, функціональному та соціально- економічному

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ), історичний центр, реставрационно-реконструктивная трансформация (РРТ), исторический центр., restoration-reconstructive transformation (RRT), historical center

Бібліографічний опис

Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій / Н. А. Лещенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 138 - 149. – Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced