Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Лещенко, Нелля Арсентіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Надано визначення поняттю «реставраційно-реконструктивна трансформація» (РРТ), виділено її чотири ступеня в залежності від активності втручання, і для кожного ступеня – відповідні методи РРТ. На підставі здійсненого узагальнення існуючих проблем, що порушують сталий розвиток історичних міст і мають бути вирішені при реставраційно-реконструктивних трансформаціях в них, було визначено п’ять складових комплексного процесу РРТ їх історичних центрів. Для кожної складової окреслено задачі, які слід вирішувати на виділених чотирьох системних рівнях: містобудівному, об’ємному, функціональному та соціально- економічному
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ), історичний центр, реставрационно-реконструктивная трансформация (РРТ), исторический центр., restoration-reconstructive transformation (RRT), historical center
Бібліографічний опис
Лещенко Н. А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій / Н. А. Лещенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 138 - 149. – Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання