Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Енин, П. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто механізм теплоперсносу від грунту до рідкої фази СВГ при її нагріві в режимі збереження в ГТР. Показано можливість заміни фактичного механізму теплообміну за рахунок вільної конвекції еквівалентною теплопровідністю.
Опис
Ключові слова
санітарно-технічне будівництво, електричне освітлення, світлотехніка
Бібліографічний опис
Енин П. М. Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача) / П. М. Енин // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 24 - 35. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання