Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача)

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто механізм теплоперсносу від грунту до рідкої фази СВГ при її нагріві в режимі збереження в ГТР. Показано можливість заміни фактичного механізму теплообміну за рахунок вільної конвекції еквівалентною теплопровідністю.
Опис
Ключові слова
санітарно-технічне будівництво, електричне освітлення, світлотехніка
Бібліографічний опис
Енин П. М. Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача) / П. М. Енин // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 24 - 35. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання