Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті здійснено спробу формалізації структури візуальних рекурсивних систем (ВРС) в об’єктах дизайну, на основі застосування методів дискретного аналізу. На базі аналізу виявлено типи структури ВРС (лінійна, ієрархічна, циклічна) та, відповідно, зв’язків ВРС (ланцюг, дерево, повний цикл, неповний цикл, неповний цикл з додатковою ланкою). Застосовано графічні, математичні та матричні форми представлення графа.
Опис
Ключові слова
візуальна рекурсивна система, дизайн, дискретний аналіз, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Гегер А. Д. Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну / А. Д. Гегер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 26 - 30. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання