Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ботвіновська, С. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті представлено результати моделювання дискретно визначеної кривої (ДВК) під впливом коефіцієнтів натяжіння у стержнях. Проаналізовано вплив цих коефіцієнтів на зміну форми ДВК, наведено приклади побудови ДВК за допомогою статико-геометричного методу (СГМ).

Опис

Ключові слова

дискретний каркас, рівновага вузлів, формоутворення дискретного геометричного образу, коефіцієнти натяжіння у ланках ДВК, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Бібліографічний опис

Ботвіновська С. І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок / С. І. Ботвіновська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 332 - 339. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset