Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті представлено результати моделювання дискретно визначеної кривої (ДВК) під впливом коефіцієнтів натяжіння у стержнях. Проаналізовано вплив цих коефіцієнтів на зміну форми ДВК, наведено приклади побудови ДВК за допомогою статико-геометричного методу (СГМ).
Опис
Ключові слова
дискретний каркас, рівновага вузлів, формоутворення дискретного геометричного образу, коефіцієнти натяжіння у ланках ДВК, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки
Бібліографічний опис
Ботвіновська С. І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок / С. І. Ботвіновська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 332 - 339. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання