Вплив повітрообміну в приміщеннях на енергоефективність багатоквартирних житлових будинків

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гетун, Галина
Кошева, Вікторія
Гамоцький, Роман
Гончаренко, Артем

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Основою сучасної світової політики енергозбереження є система законодавства, яка передбачає сукупність інституційних, регулятивних і стимулюючих заходів щодо режиму раціонального споживання природних ресурсів. Одним з найважливіших складових забезпечення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків є удосконалення технічних нормативно-правових актів щодо їх теплозахисту. Збільшення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівлі знижує трансмісійні втрати тепла, проте витрати на нагрівання інфільтруючого повітря в приміщеннях залишаються незмінними, завдяки чому їх частка в загальному тепловому балансі будівлі постійно зростає, до теплової модернізації вона складає 30%, а після – 73%. Для пошуку методів зниження втрат теплоти, які пов’язані з вимогами обов’язкової вентиляції приміщень житлових будинків, розглянуто існуючі нормативи припливного повітря, які складають 2,5 м3 /людину на 1 м2 житлової площі [4]. Дана величина визначена з урахуванням потрібного для асиміляції СО2 повітрообміну та норм житлової площі на одну людину. В зв’язку з покращенням житлових умов населення України та збільшення забезпеченості житловою площею показник потрібного повітрообміну може бути зменшений до 1,6 м3 /людину на 1 м2 житлової площі. Розрахунки показують, що пониження показника повітрообміну призводить до збільшення класу енергоефективності будівлі та зменшенню частки втрат теплоти на нагрівання припливного повітря в загальному балансі теплоти. Доведено, що завдяки розміщенню по сторонах горизонту віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку можна досягти зниження питомого показника витрати теплової енергії на опалення та вентиляцію будівлі. Так як сучасні герметичні вікна не можуть підтримувати запропонований нами, і тим паче нормативний показник повітрообміну, пропонується вікна приміщень кухонь комплектувати припливними клапанами.

Опис

Ключові слова

кафедра технології захисту навколишнього середовища та охорони праці, повітрообмін, інфільтрація, тепловтрати, багатоквартирний житловий будинок, енергоефективність, клас енергоефективності, аir exchange, infiltration, heat losses, apartment building, energy efficiency, energy efficiency class

Бібліографічний опис

Вплив повітрообміну в приміщеннях на енергоефективність багатоквартирних житлових будинків / Г. Гетун, В. Кошева, Р. Гамоцький, А. Гончаренко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 13. - С. 58 - 68. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced