Історіографія регіонального в світовій та українській теорії архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Дорожкін, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Регіональне в теорії архітектурі є категорією, привнесеною політологією та орієнтованою на ілюстрацію відповідних поглядів на національне питання. Свідчень про свідоме застосування регіонального як ключової практичної категорії не виявлено. Позичання архітектурних форм із закордонних прототипів, широко поширене у світовій та вітчизняній історії архітектури, за усіх часів було поєднане із їх творчою інтерпретацією. Тому оригінальність архітектурних шкіл окремих країн та регіонів є безсумнівною незалежно від рівня їх автентичності. В Росії регіональне було полем для боротьби політичних метапартій слов’янофілів та западників, на Україні – засобом визнання або відкидання української нації. Така інтерпретація проблеми визначила більш принципову її тональність порівняно із європейською.
Опис
Ключові слова
регіональне, національне, інтернаціональне, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Дорожкін О. В. Історіографія регіонального в світовій та українській теорії архітектури / О. В. Дорожкін // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 96-113. - Бібліогр. : 58 назв.
Зібрання