К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції

Ескіз

Дата

2016

Автори

Кедровський, П. П.
Кедровська, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються загальні архітектонічні принципи фронтальної архітектурної композиції, аналізується понятійний апарат основних термінів та визначень, обґрунтовується правомірність використання законів природи в композиційній творчості.

Опис

Ключові слова

тектоніка, архітектоніка, антітектоніка, композиція, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Кедровський П. П. К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції / П. П. Кедровський, І. П. Кедровська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 56-63. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset