К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядаються загальні архітектонічні принципи фронтальної архітектурної композиції, аналізується понятійний апарат основних термінів та визначень, обґрунтовується правомірність використання законів природи в композиційній творчості.
Опис
Ключові слова
тектоніка, архітектоніка, антітектоніка, композиція, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Кедровський П. П. К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції / П. П. Кедровський, І. П. Кедровська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 56-63. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання