Закордонний досвід в системному підході до оптимізації теплоенергозабезпечення міста

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається існуюче ставлення до стану ефективності роботи міської енергосистеми з характеристикою можливих шляхів виходу з ситуації, що склалася; розкривається міжнародний досвід активізації енергозбереження житлових мікрорайонів з аналізом можливості впровадження вказаних заходів для міст нашої країни; наведені принципові положення в досягненні такого стану існування складних систем, у якому вони функціонували б із максимальною ефективністю для міста в цілому, а також прослідковано важливість впливу на властивості системи взаємозв’язків між її складовими елементами; обгрунтовується необхідність врахування сукупності усіх зв’язків складових елементів системи теплозабезпечення в єдиній узгодженій стратегії її розвитку; висвітлені основні результати дослідження різних моделей системи теплоенергозабезпечення міста, проведеного закордонною групою наукових організацій галузі.
Опис
Ключові слова
енергозбереження житлових мікрорайонів, теплоенергозабезпечення міста
Бібліографічний опис
Атаманчук В. В. Закордонний досвід в системному підході до оптимізації теплоенергозабезпечення міста / В. В. Атаманчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2009. – Вип. 32. – С. 52 - 58. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання