Геодезичний моніторинг гідротехнічних споруд за допомогою автоматизованої системи спостереження

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто використання автоматизованої системи спостереження у вигляді електронного тахеометра що безперебійно та автоматично з заданим інтервалом виконує спостереження на заздалегідь закріплені призми для моніторингу гідротехнічної споруди у вигляді дамби. В основній частині наведено рекомендації з створення планово-висотної мережі та типу і місць закріплення деформаційних марок на дамбі. У роботі проаналізовано переваги даного методу над іншими; проаналізовано дослідження та публікації на тему автоматизованого моніторингу Також, розглянуто проблематику використання даного методу.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, автоматизована система спостереження, моніторинг, спостереження, деформація, гідротехнічна споруда, дамба, automated observation system, monitoring, observation, deformation, hydraulic structure, dam, автоматизированная система наблюдения, мониторинг, наблюдение, деформация, гидротехническое сооружение
Бібліографічний опис
Старовєров В. С. Геодезичний моніторинг гідротехнічних споруд за допомогою автоматизованої системи спостереження / В. С. Старовєров, Д. В. Гайкін // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 298-307. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання