Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора : Ч. 2

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто вібратор з приводом від лінійного двигуна зворотно-поступального руху. На підставі розробленої моделі отримано розрахункові вирази для електромеханічних характеристик лі¬нійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора. Виконано експериментальні дослідження електромеханічних характеристик двигуна. Визначено частоту, на якій активна складова механічного опору коливальної системи має максимальне значення. Показано, що реактивний механічний опір одномасової коливальної системи має два екстремуми та визначено їх частоти.
Опис
Ключові слова
вібратор, електромагнітні параметри, електромеханічні характеристики, лінійний двигун, постійні магніти, vibrator, electromagnetic parameters, electromechanical characteristics, linear motor, permanent magnets, кафедра електротехніки та електроприводу
Бібліографічний опис
Бондар Р. Електромагнітні параметри та електромеханічні характеристики лінійного двигуна з постійними магнітами приводу вібратора : Ч. 2 / Р. Бондар // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 86. – С. 19 - 26. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання