Інноваційні технології у моделюванні розрахункових схем самонапруженої залізобетонної арки

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
KNUCA
Анотація
Одним із архітектурно конструктивних рішень швидкомонтованих будівель є стінова конструктивна схема. Несучими елементами будівлі в цьому випадку є стінові та покрівельні залізобетонні панелі (Рис. 1). Для покриття залізобетонних збірних швидкомонтованих будівель [1] використовуються залізобетонні трикутні арки із сталевою затяжкою. Ці конструкції можна віднести до самонапружених, так як під час укрупнювальної збірки в її елементах виникають внутрішні зусилля від власної ваги. Таким чином, можливо врахувати в конструктивних експлуатаційних розмірах панелі деформації розпору від власної ваги. Така покрівельна панель складається з двох залізобетонних ребристих комплексних напівпанелей, об'єднаних у трикутну арку за допомогою сталевих затяжок. Панель має закладні деталі для обпирання на стінові панелі, кріплення затяжок, утворення гребеневого вузла, а також для об'єднання панелей між собою з метою утворення єдиного жорсткого диску покриття. Транспортується панель у вигляді комплекту із двох напівпанелей з розмірами в плані 2980×9560 мм та чотирьох елементів затяжок.
Опис
Ключові слова
самонапружені конструкції, залізобетонна покрівельна панель, комп’ютерне моделювання
Бібліографічний опис
Крутибіч О. Інноваційні технології у моделюванні розрахункових схем самонапруженої залізобетонної арки / О. Крутибіч , О. Семко , А. Гасенко // Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture ; editor-in-chief М. Sukach. - Kyiv : Lira-K, 2020. - Vol. 3(1). – P. 39 - 40. - Bibliogr. : 3 titl.
Зібрання