Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто-аеропорт»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Стрелкова, Г. Г.
Агєєва, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для підвищення енергоефективності функціонування аеропортів за концепцією «місто-аеропорт» проведено систематизацію аеропортів за ознаками міста. Згідно із запропонованим якіснім критерієм масштабування аеропортів по чисельності пасажирів та відповідними значеннями кількісних критеріїв визначені чотири типи «міста–аеропорту». Розкрити головні чинники впливу на енергоспоживання аеропортів, на підставі яких зроблено класифікацію енергоефективних аеропортів за критерієм питомого показника добової завантаженості аеропорту пасажирами. Запропоновано використовувати визначені методологічні підходи та узагальнений існуючий досвід з енергоефективних проектів під час впровадження енергетичного менеджменту в аеропортах України
Опис
Ключові слова
енергоефективний аеропорт, концепція "місто - аеропорт", системи енергетичного менеджменту
Бібліографічний опис
Стрелкова Г. Г., Агєєва Г. М. Енергетична ефективність аеропортів у рамках концепції «місто-аеропорт» / Г. Г. Стрелкова, Г. М. Агєєва // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 288 - 294. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання