Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями

Ескіз

Дата

2017

Автори

Сергейчук, О. В.
Єгорченков, В. О.
Радомцев, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ущільнення забудови супроводжується появою певних негативних факторів середовища проживання, зокрема його світло-інсоляційного режиму. У сучасних українських нормах критерієм оцінки ультрафіолетового опромінення є тривалість інсоляції. Але це нормування недосконале, оскільки сонячна радіація змінюється як за інтенсивністю і спектральним складом, так і в об’ємі приміщень. Крім того, інсоляція не враховує опромінення розсіяною і відбитою від оточення радіацією. Особливо це стосується ультрафіолетової частини спектру – її інтенсивність становить 70...80 % від прямої. Для більш повного врахування ресурсів сонячної радіації для життєзабезпечення необхідний перехід до оцінки ультрафіолетового опромінення від часових критеріїв до енергетичних. Тому метою даної роботи є розробка науково-методичних принципів переходу до такої оцінки. У статті наведені залежності, за якими можна визначити дози прямої, розсіяної та відбитої ультрафіолетової сонячної радіації. Особлива увага приділена визначенню розсіяної та відбитої складовим, оскільки саме ці види радіації опромінюють найбільшу частину внутрішнього простору приміщення. Їх пропонується визначати на підставі нового математичного апарату точкового числення. Представлена методика визначення опромінення. Пропонуються методи нормування ультрафіолетового опромінення за енергетичними параметрами.

Опис

Ключові слова

інсоляція, ультрафіолетове опромінення, спектр радіації, енергетичні критерії, инсоляция, ультрафиолетовое облучение, спектр радиации, энергетические критерии, insolation, ultraviolet radiation, radiation spectrum, energy criterions, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Сергейчук О. В. Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями / О. В. Сергейчук, В. О. Єгорченков, Д. О. Радомцев // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 23. - С. 25-30. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced