Дослідження джерел вібрації у елементах трубопроводів теплообмінних апаратів та конструкцій, транспортуючих високов’язкі рідини

Ескіз

Дата

2021

Автори

Човнюк, Юрій Васильович
Чередніченко, Петро Петрович
Москвітіна, Анна Сергіївна
Пефтєва, Ірина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обґрунтований метод дослідження джерел вібрації у елементах трубопроводів теплообмінних апаратів та конструкцій, транспортуючих високов’язкі рідини, наприклад, в теплообмінниках зарядки та розрядки теплових акумуляторів, трубопроводах транспортування розчину бетону та трубопроводах і конструктивних елементах для відводу суміші бруду, яка утворюється в скруберах при очищенні брудного повітря за допомогою крапель води від пилу. Для боротьби з вібраціями трубопроводів велике значення має правильне проектування трубопровідних систем, що дозволяє справляти вплив на гідродинамічні сили у трубопроводах та конструкційних елементах, які і є джерелами цих вібрацій. Показано, що гідродинамічні сили у трубопроводах розподілені по усій їх внутрішній поверхні, й при їх визначенні корисно йти шляхом низки спрощень. Встановлені коефіцієнти подібності гідродинамічної сили, які залежать тільки від властивостей середовища, що протікає через подібні канали. Такі ж коефіцієнти подібності встановлені й для моментів сил. Встановлені спектри сили й характерні частоти, де інтенсивність сили найвища.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра міського будівництва, дослідження вібрацій, джерела вібрації, трубопроводи, теплообмінні апарати, гідродинамічна сила, момент сили, коефіцієнти подібності, спектр характерних частот вібрацій, исследования вибрации, источники вибрации, трубопроводы, теплообменные аппараты, гидродинамическая сила, момент силы, коэффициенты подобия, спектр характерных частот вибраций, vibration studies, sources of vibration, pipelines, heat exchangers, hydrodynamic force, moment of power, similarity coefficients, spectrum of characteristic vibration frequencies

Бібліографічний опис

Дослідження джерел вібрації у елементах трубопроводів теплообмінних апаратів та конструкцій, транспортуючих високов’язкі рідини / Ю. В. Човнюк, П. П. Чередніченко, А. С. Москвітіна, І. О. Пефтєва // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 308 - 319. – Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset