Дискретное моделирование принципов видоизменения биоформы в процессе её роста

Ескіз

Дата

2012

Автори

Кащенко Александр Владимирович
Ковалёв Сергей Николаевич

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Показаны возможности геометрического моделирования дискретных каркасов поверхностей архитектурных форм на основе геометрической интерпретации основных факторов видоизменения биоформы в процессе её роста. В качестве математического аппарата для построения моделей принят метод конечных разностей.

Опис

Ключові слова

кафедра образотворчого мистецтва і архітектурної графіки, кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, моделювання, біоформи, видозмінювання, процес зростання

Бібліографічний опис

Кащенко А. В. Дискретное моделирование принципов видоизменения биоформы в процессе её роста / А. В. Кащенко, С. Н. Ковалёв // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. Є. Михайленко. - Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 90. - С. 138 - 144. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset