Методика оцінки залишкового ресурсу фундаментів за результатами моніторингу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Матченко, Т. І.
Шаміс, Л. Б.
Первушова, Л. Ф.
Матченко, П. Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Викладено методи з визначення залишкового ресурсу фундаментів за результатами моніторингу механізмів деградації матеріалів, конструкцій, агресивності середовища експлуатації, навантажень. Підходи враховують нелінійний характер накопичення пошкоджень підконтрольного параметру кожного механізму деградації. Methods of determining the residual life of foundations according to the results of the monitoring of degradation mechanisms of materials, structures and aggressive operating environment, loads are expounded. The methods take into account the non-linear nature of the damage accumulation of controlled parameters for each degradation mechanism.
Опис
Ключові слова
моніторинг, ресурс, пошкодження, деградація
Бібліографічний опис
Методика оцінки залишкового ресурсу фундаментів за результатами моніторингу / Т. І. Матченко, П. Т. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 222 - 228. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання