Методи та аналіз причин пошкодження системи діагностики технічного стану будівель та споруд

Ескіз

Дата

2020

Автори

Терентьєв, Олександр
Білощицький, Андрій
Горбатюк, Євгеній
Волянюк, Володимир
Міщук, Дмитро

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Елементи та конструкції будівель відрізняються різним ступенем складності та невизначеності технічного стану, а також значною кількістю чинників, що призводять до їх фізичного зносу, деформацій, дефектів та пошкоджень. Інформація про дефекти будівлі має бути представлена у вигляді результатів обстеження та діагностики. Визначення зв’язку між дефектами та причинами їх появи, прогнозування наслідків цих дефектів на подальший технічний стан об’єкту є багатофакторним завданням, тому потребує детального вивчення. Дефекти та пошкодження будівельних об’єктів є наслідком негативних факторів, що існують на всіх етапах життєвого циклу, у зв’язку з чим виникає завдання забезпечення їх експлуатаційної придатності шляхом отримання інформації щодо технічного стану, діагностування та прийняття рішень із відновлення. Оцінка технічного стану будівель є одна з найбільш складних задач на ринку інтелектуальних систем оцінки та прийняття рішень, складність якої полягає у великій кількості чинників, що впливають на оцінку, які досить складно формалізувати. Дане дослідження висвітлює питання, що пов’язані з методами обстеження та аналізу причин виявлення пошкоджень діагностики технічного стану будівель і споруд. Отримала подальший розвиток інформаційна технологія системи підтримки прийняття рішень, яка базується на потужних щодо інтелектуалізації аналітичних засобах, які дозволяють експертам приймати більш достовірні оцінки та управлінські рішення.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, кафедра будівельних машин, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, методи обстеження, аналіз причин пошкоджень, технічний стан, survey methods, analysis of causes of damage, technical condition

Бібліографічний опис

Методи та аналіз причин пошкодження системи діагностики технічного стану будівель та споруд / О. Терентьєв, А. Білощицький, Є. Горбатюк [та ін.] // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 95. – С. 60 – 69. – Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset