Моделювання надійності технічного стану теплонасосної установки з використанням системи нечітких логічних рівнянь лінгвістичних змінних

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ратушняк, Г. С.
Лялюк, О. Г.
Шпіта, Д. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З метою створення експертно-моделювальної системи для багатофакторного аналізу процесу накопичення факторів, що впливають на технічний стан теплового насоса, був використаний математичний апарат, що базується на теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Цей метод як взаємопов’язана сукупність математичних моделей дозволяє використовувати експертно-лінгвістичну інформацію для прогнозування технічного стану теплового насоса залежно від факторів, що його обумовлюють. Виконано оцінку рівнів лінгвістичних змінних, що встановлюють зв’язок між факторами, які впливають на технічний стан теплових насосів, з використанням системи терм-множини. Побудовано нечіткі матриці знань з урахуванням уведених якісних термів та складено лінгвістичні висловлювання, що відповідають системі нечітких логічних рівнянь, які характеризують поверхню належності змінних за відповідними термами.

Опис

Ключові слова

моделювання, теплонасосні установки, прогнозований технічний стан, лінгвістичні змінні, фактори впливу, моделирование, тепловые установки, прогнозируемое техническое состояние, лингвистическая переменнае, факторы влияния, modeling, heat pump units, predicted technical condition, linguistic variable, factors of influence

Бібліографічний опис

Ратушняк Г. С. Моделювання надійності технічного стану теплонасосної установки з використанням системи нечітких логічних рівнянь лінгвістичних змінних / Г. С. Ратушняк, О. Г. Лялюк, Д. А. Шпіта // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-тех. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. П. Корбут. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 29. - С. 28-35. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset