Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами

Ескіз

Дата

2014

Автори

Краснянский, Г. Е.
Азнаурян, И. А.
Григораш, Ю. И.
Кучерова, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основании кондуктометрических и потенциометрических исследований получена информация о роли щелочных ионов на различных стадиях структурообразования шлакощелочного вяжущего.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, щелочные ионы, структурообразование вяжущего, электрофизические методы

Бібліографічний опис

Исследование роли щелочных ионов в структурообразовании вяжущего электрофизическими методами / Г. Е. Краснянский, И. А. Азнаурян, Ю. И. Григораш, Г. В. Кучерова // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 53. - С. 227 - 233. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset