Обґрунтування програми експлуатаційних випробувань стійкості лісової машини, що працює на ухилі

Ескіз

Дата

2020

Автори

Мачуга, O.
Сало, Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

KNUCA

Анотація

Стандартні лісові машини, що продукуються промисловістю, переважно іноземною, не завжди враховують особливості вітчизняної експлуатації, зокрема – в гірських районах. Сучасні лісові машини, які використовуються у технологічних процесах заготівлі деревини, зазвичай є багатофункційними комплексами з робочим органом у вигляді стріли маніпулятора з харвестерною чи процесорною головкою. Робота харвестера, форвадера чи іншої подібної машини пов’язується з асиметричним навантаженням рушіїв різних бортів, що зумовлюється положенням маніпулятора під час виконання ним технологічних операцій: один борт може бути перевантаженим, протилежний – недовантажений. Така можливість максимально виявляється тоді, коли стріла маніпулятора повністю розкладена, знаходиться по один бік машини, а в харвестерній (процесорній) головці утримується стовбур зрізуваного чи навантажуваного дерева. Стан справ ускладнюється у випадку, коли така машина працює на ухилі. У зв’язку з цим виникають важливі для практики завдання: 1) перевантаження одного з коліс харвестера чи форвадера може призвести до його передчасного зношення; 2) відривання одного з коліс протилежного борту від опорної поверхні, що може призвести до перекидання машини; 3) під час проведення випробувань стійкості лісової машини на ухилі за використання спеціального стенду, може використовуватись страхувальна линва. Перед початком робіт необхідно виконати перевірковий розрахунок линви на міцність.

Опис

Ключові слова

положення стріли маніпулятора, ухил, навантаження на рушій, страхувальна линва

Бібліографічний опис

Мачуга О. Обґрунтування програми експлуатаційних випробувань стійкості лісової машини, що працює на ухилі / О. Мачуга , Я. Сало // Transfer of innovative technologies = Трансфер інформаційних технологій : international scientific journal / Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture ; editor-in-chief М. Sukach. - Kyiv : Lira-K, 2020. - Vol. 3(1). – P. 82 - 85. - Bibliogr. : 2 titl.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced