Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Тонкачеєв, Г.М.
Шарапа, С.П.
Лепська, Л.А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута технологія монтажу будівельних конструкцій з варіантами функціональних модулів монтажної оснастки, сформованих на основі різних базових конструкцій. Наведені результати цілочисельного нормування витрат часу і праці по варіантах, надані моделі процесів та залежності для прийняття конструктивно-технологічних рішень.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельного виробництва, монтаж, орієнтування, оснастка, тривалість, процесс, модель, витрати праці, система обґрунтування
Бібліографічний опис
Тонкачеєв Г. М. Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються / Г. М. Тонкачеєв, С. П. Шарапа, Л. А. Лепська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 418-427.- Бібліогр. : 10назв
Зібрання