Аналіз і оцінка енергетичних характеристик дробарок з керованими параметрами

Ескіз

Дата

2010

Автори

Назаренко, І. І.
Міщук, Є. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто питомі витрати енергії на одиницю отриманої продукції в подрібнювальних машинах. З метою зменшення енерговитрат пропонується розробка узагальненої теорії подрібнення і її подальше дослідження.

Опис

Ключові слова

кафедра обладнання машин і технологічних процесів, дробарка, енерговитрати, напруження на площадці, дробилка, энергетические затраты, напряжение на площадке, the Crusher, power expenses, a pressure on a platform

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Аналіз і оцінка енергетичних характеристик дробарок з керованими параметрами / І. І. Назаренко, Є. О. Міщук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 75. – С.19 - 24. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset