Вплив попередніх напружень у земній корі на поширення в ній розривних хвиль

Ескіз

Дата

2006

Автори

Іванченко, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У ряді випадків при теоретичному моделюванні явищ поширення в тектонічних структурах нестаціонарних хвиль, ініційованих сейсмічними процесами або вибухами, можна будувати профілі хвиль, що розповсюджуються, в класі ламаних функцій, вважаючи, що рухомі поверхні, на яких перші похідні від функції переміщень терплять розрив, є фронтами хвиль. При цьому важливо враховувати, що через вікові умови формування механічні параметри скельних порід, що становлять дану тектонічну структуру, володіють властивості неоднорідності і анізотропії.

Опис

Ключові слова

попередні напруження, земна кора, розривні хвилі, напівнескінченне однорідне пружне середовище

Бібліографічний опис

Іванченко Г. М. Вплив попередніх напружень у земній корі на поширення в ній розривних хвиль / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 101-108. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced