Вплив попередніх напружень у земній корі на поширення в ній розривних хвиль

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У ряді випадків при теоретичному моделюванні явищ поширення в тектонічних структурах нестаціонарних хвиль, ініційованих сейсмічними процесами або вибухами, можна будувати профілі хвиль, що розповсюджуються, в класі ламаних функцій, вважаючи, що рухомі поверхні, на яких перші похідні від функції переміщень терплять розрив, є фронтами хвиль. При цьому важливо враховувати, що через вікові умови формування механічні параметри скельних порід, що становлять дану тектонічну структуру, володіють властивості неоднорідності і анізотропії.
Опис
Ключові слова
попередні напруження, земна кора, розривні хвилі, напівнескінченне однорідне пружне середовище
Бібліографічний опис
Іванченко Г. М. Вплив попередніх напружень у земній корі на поширення в ній розривних хвиль / Г. М. Іванченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 101-108. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання