Експериментальне визначення параметрів та дослідження характеристик лінійної машини вібраційної дії

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бондар, Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

2018

Анотація

Велике значення під час проектування та виготовлення пристроїв з лінійними машинами (ЛМ) відводиться побудові відповідних математичних моделей. Будь-яка модель має обмеження й функціонує в межах прийнятих припущень, що відповідають меті моделювання. З метою спрощення розрахункових рівнянь часто нехтують нелінійними властивостями феромагнітних матеріалів магнітопроводів, неінерційністю в часі параметрів машини, залежністю останніх від струму, частоти або температури, впливом вихрових струмів, гістерезису тощо. Найбільш надійним способом перевірки розробленої моделі є проведення експериментальних досліджень реально існуючого прототипу пристрою. Під час таких досліджень можна оцінити вплив механічних, електромагнітних чи теплових процесів, що не враховані в математичній моделі. Достовірність отриманих результатів значно залежить від досконалості обладнання, вибору експериментальних методик, точності вимірювальних приладів. Для випробувань лінійних машин вібраційної дії важливим є одночасна реєстрація механічних та електричних величин, як функцій часу. На відміну від традиційних обертових електричних машин, для яких розроблено різноманітне випробувальне й навантажувальне обладнання, для машин вібраційної дії такий досвід поки що відсутній. Тому актуальним лишається питання створення дослідних стендів для отримання експлуатаційних характеристик та визначення параметрів ЛМ. Метою даної роботи є розробка дослідного стенду для випробування лінійних машин вібраційної дії в різних режимах роботи та проведення експериментальних досліджень характеристик дослідного зразка магнітоелектричної лінійної машини згідно представлених методик

Опис

Ключові слова

вібратор, дослідний стенд, лінійна машина, статичні характеристики, тягова характеристика, vibrators, experimental setup, linear machine, static characteristics., traction characteristic

Бібліографічний опис

Бондар Р. Експериментальне визначення параметрів та дослідження характеристик лінійної машини вібраційної дії / Р. Бондар // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 91. – С. 36-43. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced