Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах

Ескіз

Дата

2014

Автори

Хмельницька, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наводиться аналіз нормативних і фактичних показників рівню забезпеченості закладами культури в Україні, розглядаються типи систем культурно-побутового обслуговування, принципи розміщення культурно-видовищних центрів в структурі міста в залежності від типу (за місткістю) і їх взаємозв’язок з об’ємно-планувальними рішеннями, а також їх художньо-композиційна роль у формуванні міського середовища.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, нормативи рівня забезпеченості закладами культури, культурно-видовищні центри, системи культурно-побутового обслуговування, norms of provision level with cultural institution, cultural and performing arts centers, strains of cultural and consumer services systems

Бібліографічний опис

Хмельницька А. В. Особливості містобудівного розміщення культурно-видовищних центрів у крупних і крупніших містах / А. В. Хмельницька // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 53. - С. 555-564. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset