Особливості імовірнісного розрахунку висотних споруд при врахуванні випадковості обох складових вітрового впливу

Ескіз

Дата

2017

Автори

Махінько, Антон
Махінько, Наталія

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Імовірнісний розрахунок висотних споруд залежить від наявності розрахунково-теоретичної бази, що забезпечує адекватне уявлення про взаємодію споруди із зовнішніми навантаженнями, на основі точних та доступних для інженерів обчислювальних процедур і методів розрахунку. В запропонованій статті було досліджено проблему оцінки реакцій висотних споруд на дію вітрового потоку у формі двох стаціонарних випадкових процесів та запропонована лаконічна методика сполучення цих процесів шляхом застосування фактору пориву. Відповідно до отриманих залежностей та рекомендацій, виконаний практичний розрахунок надійності висотної споруди у просторі переміщень при врахуванні випадковості обох складових вітрового впливу, на прикладі стрижня з одним ступенем вільності.

Опис

Ключові слова

Швидкість вітру,, випадковий процес,, фактор пориву,, характеристична інтенсивність,, частотні характеристики.

Бібліографічний опис

Махінько А. Особливості імовірносного розрахунку висотних споруд при врахуванні випадковості обох складових вітрового впливу / А. Махінько, Н. Махінько // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. - Київ, 2017. - №6. - С. 16-27. - Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset