Вибір та обгрунтування методів оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії

Ескіз

Дата

2012

Автори

Свідерський, А. Т.
Делембовський, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота присвячена розгляду питань підвищення надійності вібромашин будівельної індустрії. Дослідженню підлягали вібромашини, які працюють в гармонійних та резонансних режимах роботи. Таким чином досліджуючи вібромайданчики необхідно визначити та обґрунтувати вибір розподілів щоб описати отримані експериментальні відмови.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, нормальний розподіл, логарифмічно нормальний розподіл, експоненціальний розподіл, розподіл Вейбулла, гамма-розподіл, дифузійно-монотонний та дефузійно-немонотонний розподіл, рівномірний розподіл, трикутний розподіл, геометричний і гіпергеометричний розподіл, біноміальний розподіл, альфа-розподіл, бета-розподіл, розподіл Пуассона

Бібліографічний опис

Свідерський А. Т. Вибір та обгрунтування методів оцінки надійності вібромашин будівельної індустрії / А. Т. Свідерський, М. М. Делембовський // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. - С. 22 - 25. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset