Оцінка параметрів мікроклімату за показниками локального теплового комфорту в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій

Ескіз

Дата

2018

Автори

Петренко, В. О.
Дікарев, К. Б.
Петренко, А. О.
Голякова, І. В.
Огданський, І. Ф.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті вирішується задача оцінки параметрів мікроклімату в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій, із застосування показників теплового комфорту PMV (Predicted Mean Vote – очікувана середня оцінка комфорту), PPD (Predicted Percentage Dissatisfied – прогнозований відсоток незадоволених) і критеріїв локального теплового комфорту. Завдання дослідження оцінити параметри мікроклімату в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій за показниками теплового комфорту PMV і PPD і критеріями локального теплового комфорту; визначити границі можливого зниження температури внутрішнього повітря в приміщенні залежно від проценту дефектної зони зовнішньої стіни, рухливої активності людини і термічного опору одягу. В основі задачі оцінки параметрів мікроклімату в приміщенні лежить розрахунковий метод для прогнозування та оцінки мікроклімату в приміщенні та його впливу на стан людини. Метод полягає в оцінці температурних відчуттів тіла та пов’язаний з його тепловим балансом. Отримані в статті аналітичні дані свідчать, що в будівлі, яка має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій, можливо виникнення дискомфортних умов параметрів мікроклімату, які впливають на тіло людини та його відчуття. Розрахунковий метод можна використовувати для прогнозування та оцінки мікроклімату в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджуючи конструкцій.

Опис

Ключові слова

мікроклімат, тепловий комфорт, PMV, PPD, дефектна зона, критерії локального теплового комфорту, микроклимат, тепловой комфорт, PMV, PPD, дефектная зона, критерии локального теплового комфорта, microclimate, thermal comfort, PMV (The predicted mean vote), PPD (The predicted percentage dissatisfied), defective area, criteria for local thermal comfort

Бібліографічний опис

Оцінка параметрів мікроклімату за показниками локального теплового комфорту в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджувальних конструкцій / В. О. Петренко, К. Б. Дікарев, А. О. Петренко, І. В. Голякова, І. Ф. Огданський // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 27. - С. 61-68. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset