Грунтоцемент - конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
В останні дається оцінка стану використання ґрунтоцементу як будівельного матеріалу в Україні. Розглянуто нові напрямки його впровадження при спорудження основ, фундаментів і підземних споруд. Assessment of the soil-cement usage as a structural material in Ukraine is given in this paper. New areas of soil-cement application in construction of bases, foundations and underground structures are considered.
Опис
Ключові слова
роз’єднувальні екрани, грунтоцемент, армована основа, коефіцієнт корозійної стійкості, водонепроникність, розрахункова сейсмічність
Бібліографічний опис
Зоценко М. Л. Грунтоцемент - конструктивний і гідроізоляційний матеріал при будівництві підземних споруд / М. Л. Зоценко / Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 296 - 316. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання