Оптимізація параметрів робочих органів землерийно-транспортного обладнання

Ескіз

Дата

2010

Автори

Русан, Ігор
Кравченко, Олександр

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто нові види сполучень ґрунторозроблювальних та транспортувальних робочих органів. Проведено аналіз робочого процесу та побудовано розрахункові схеми енергоємності робочого процесу розробки траншеї.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, енергоємність, різальний елемент, периферійний робочий орган, торцевий робочий орган, ґрунтовий цілик

Бібліографічний опис

Русан І. В. Оптимізація параметрів робочих органів землерийно-транспортного обладнання / І. В. Русан, О. Ю. Кравченко // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 76. - С. 72 - 76. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced