Оптимізація параметрів робочих органів землерийно-транспортного обладнання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Русан, Ігор
Кравченко, Олександр
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто нові види сполучень ґрунторозроблювальних та транспортувальних робочих органів. Проведено аналіз робочого процесу та побудовано розрахункові схеми енергоємності робочого процесу розробки траншеї.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій, енергоємність, різальний елемент, периферійний робочий орган, торцевий робочий орган, ґрунтовий цілик
Бібліографічний опис
Русан І. В. Оптимізація параметрів робочих органів землерийно-транспортного обладнання / І. В. Русан, О. Ю. Кравченко // Г ірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 76. - С. 72 - 76. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання