Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута технологія монтажу будівельних конструкцій з варіантами функціональних модулів монтажної оснастки, сформованих на основі різних базових конструкцій. Наведені результати цілочисельного нормування витрат часу і праці по варіантах, надані моделі процесів та залежності для прийняття конструктивно-технологічних рішень.
Опис
Ключові слова
кафедра технології будівельного виробництва, монтаж, орієнтування, оснастка, тривалість, процес, модель, витрати праці, система обґрунтування, ориентирование, оснастка, продолжительность, процесс, затраты труда, система обоснования, installation, orientation, equipment, duration, process, model, labor costs, system justification
Бібліографічний опис
Тонкачеєв Г. М. Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються / Г. М. Тонкачеєв, Л. А. Лепська, С. П. Шарапа // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 418 - 426. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання