Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються

Ескіз

Дата

2014

Автори

Тонкачеєв, Г. М.
Лепська, Л. А.
Шарапа, С. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута технологія монтажу будівельних конструкцій з варіантами функціональних модулів монтажної оснастки, сформованих на основі різних базових конструкцій. Наведені результати цілочисельного нормування витрат часу і праці по варіантах, надані моделі процесів та залежності для прийняття конструктивно-технологічних рішень.

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельного виробництва, монтаж, орієнтування, оснастка, тривалість, процес, модель, витрати праці, система обґрунтування, ориентирование, оснастка, продолжительность, процесс, затраты труда, система обоснования, installation, orientation, equipment, duration, process, model, labor costs, system justification

Бібліографічний опис

Тонкачеєв Г. М. Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються / Г. М. Тонкачеєв, Л. А. Лепська, С. П. Шарапа // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 418 - 426. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset