Рух робочих органів ґрунторуйнуючих систем при взаємодії їх з вібруючим робочим середовищем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Фомін, А. В.
Костенюк, О. О.
Тетерятник, О. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто залежності для визначення силових параметрів периферійних робочих органів і торцевих робочих органів першого і другого типів. Проведено аналіз впливу технології проведення робіт високошвидкісними периферійними та торцевими робочими органами на визначення геометричних та кінематичних параметрів процесу різання цими робочими органами. Отримано залежності для розрахунку сили різання та проаналізовано поведінку елементарної частинки ґрунту при динамічному навантаженні робочого середовища.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, периферійний робочий орган, торцевий робочий орган першого і другого типу, технологія роботи, вібруюче робоче середовище, суперпозиція хвиль навантажень
Бібліографічний опис
Фомін А. В. Рух робочих органів ґрунторуйнуючих систем при взаємодії їх з вібруючим робочим середовищем / А. В. Фомін, О. О. Костенюк, О. А. Тетерятник // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 11-14. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання