Рух робочих органів ґрунторуйнуючих систем при взаємодії їх з вібруючим робочим середовищем

Ескіз

Дата

2011

Автори

Фомін, А. В.
Костенюк, О. О.
Тетерятник, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто залежності для визначення силових параметрів периферійних робочих органів і торцевих робочих органів першого і другого типів. Проведено аналіз впливу технології проведення робіт високошвидкісними периферійними та торцевими робочими органами на визначення геометричних та кінематичних параметрів процесу різання цими робочими органами. Отримано залежності для розрахунку сили різання та проаналізовано поведінку елементарної частинки ґрунту при динамічному навантаженні робочого середовища.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, периферійний робочий орган, торцевий робочий орган першого і другого типу, технологія роботи, вібруюче робоче середовище, суперпозиція хвиль навантажень

Бібліографічний опис

Фомін А. В. Рух робочих органів ґрунторуйнуючих систем при взаємодії їх з вібруючим робочим середовищем / А. В. Фомін, О. О. Костенюк, О. А. Тетерятник // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 27. - С. 11-14. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced